Home » S očami študenta …

S očami študenta …

Tipy na učenie

Čo môžeme urobiť, aby bolo naše učenie účinnejšie? – Takže v prvom rade skúsme náš čas …

Read More »

Oddychová zóna

  Milí študenti! Žiacka školská rada v spolupráci s vedením školy sa rozhodla vytvoriť pre Vás oddychovú …

Read More »

Ako sa správne obliekať v škole alebo na školských podujatiach?

  Ako vidíte,  zaoberáme sa teraz témou etikety, teda spoločenským správaním a obliekaním. Keďže nie každý …

Read More »